Kroppedal Museum

Navne på veje og steder i Albertslund

Jørgen Nielsen har med økonomisk støtte fra Albertslunds Kommune udgivet publikationen ‘Navne på veje og steder i Albertslund’. Bogen udgives på Kroppedal Museums hjemmeside som E – bog og kan læses i sin helhed. Publikationen præsenteres her kort med forfatterens forord til bogen – god fornøjelse med læsningen.

“Den samlede vejlængde i Albertslund blev i 1974 målt til 67 km. Vi skal se på, hvordan det hele begyndte, da der kun var en landevej og stier til kirker og skoler. Lidt efter lidt er vejnettet blevet udbygget til det system af veje og stier, som vi har i dag. En bog om navne på steder i Albertslund må starte med den mand, som kommunen blev opkaldt efter i 1973. Albert de Rault de Ramsault de Tortonval bliver her omtalt i en fyldig beretning. Vi ser Alberts håndskrift, og da vi også har en omtale af hans danske udtale med franske vokaler, kommer vi tæt på Alberti, som han kaldte sig. Et portræt mangler vi, men det har vi af hans søn, Christian Gregers, der boede på gården Albertslund.

Navne på veje og steder afspejler byens udvikling, tidens tanker og ønsker om det præg, byen skal have. Nu kalder vi os en grøn by. Få kommuner i landet har så mange vejnavne, der minder os om den natur, vi i nogen grad har bebygget og lagt asfalt over, men samtidig har sikret med skov og grønne områder.

Man kan undre sig over navne som Holsbjergvej (hvor er bjerget, og hvad er hols?) og Hedemarksvej (hvor er mark og hede?) – ja, endnu mere over Horsholmstræde og Hyldespjældet. I afsnittet ”Fortegnelse over vejnavne” er vejnavnene opstillet alfabetisk, så man nemt kan finde ud af, om der er en forklaring på et navn. Det er korte forklaringer, der slutter bogens samlede fremstilling som et glimt af Albertslunds kulturhistorie.”

Jørgen Nielsen: Navne på veje og steder i Albertslund

For at kunne læse bogen installer og anvend enten iBooks (iPad), Adobe Digital Editions (Windows og Mac), eller Readium. Der er et plugin, man kan installere i Google Chrome browseren. Desuden kan anvendes programmet Calibre.