Kroppedal Museum

Indsamling

Indenfor Arkæologi og Nyere Tid arbejder Kroppedal Museum i et stort geografisk område på henholdsvis 16 og 14 kommuner. Museets ansvarsområde omfatter følgende kommuner vedrørende det arkæologiske lovpligtige arbejde: Høje-Taastrup, Albertslund, Ishøj, Brøndby, Egedal, Rødovre, Hvidovre, Glostrup, Vallensbæk, Gladsaxe, Herlev, Ballerup Lyngby-Taarbæk, Gentofte samt Tårnby og Dragør. For nyere tids vedkommende er det de samme kommuner, dog undtagen Tårnby og Dragør kommuner. Museet har samtidig et landsdækkende ansvar for dansk astronomihistorie.

Arkæologi

For Arkæologi arbejder museet målrettet med at indsamle genstande og andet materiale fra de arkæologiske lokaliteter. Genstandene indgår i forskningen både nu og fremover.

Nyere tid

For Nyere tid drejer det sig om væsentlige ændringer i funktioner i de enkelte byområder, udflytning eller lukning af større institutioner eller virksomheder, der har haft betydning for byens eller kommunens identitet og kendetegn. Ved sådanne udviklingstræk vil museet igangsætte en indsamling og en dokumentation af udviklingen.

Indsamlingen vil knytte sig til forskningsprojekter, hvor genstande fra private boliger, der forholder sig til livet i parcelhuset og den almene bolig, ungdomskultur, industrikultur og den politiske kultur og historie vil blive vægtet, både hvad angår arkivalier og genstande.

Nyere tids genstande afleveret af borgerne vægtes for deres betydning i lokalhistorisk henseende og deres relation til Storkøbenhavn. Denne mere passive indsamling forudsætter stadigvæk en sammenhæng med nyere tids forskningsfelter og prioriteringer.

Lokalarkiver

Der er knyttet fire lokalhistoriske arkiver til Kroppedal Museum: Byhistorisk samling og arkiv Blaakildegaard i Høje-Taastrup, Lokalhistorisk Samling Toftekærgård i Albertslund, Lokalhistorisk Arkiv i Ishøj samt Herlev Kommunes lokalarkiv. Arkiverne indsamler alle former for arkivalier, der skønnes relevante i forhold til bevarelse for eftertiden og er begrænset af de enkelte arkivers kommunale afgrænsning.

Astronomi

Hvad angår dansk astronomihistorie er det samlingsmæssige fokus astronomiske genstande og arkivalier, der belyser tiden fra 1536 og frem. Samlingen dækker danske astronomers liv og virke, institutioner og steder, hvor der er bedrevet astronomisk virksomhed samt vidensområder og teknologier, der er knyttet til astronomien, som for eksempel mål og vægt, geografi, navigation og rumfart.

Henvendelse

Har du genstande, arkivalier med mere, som du synes kunne være interessant for museet, skal du skrive eller ringe for at lave en aftale. Så vil materialet blive gennemgået af en museumsinspektør, som vurderer om genstandene passer ind i Kroppedal Museums indsamlingspolitik. Det er ikke kun genstandene, som er interessante i sig selv, men også deres proveniens (det vil sige historien, som du kan fortælle om genstandene), der gør den endnu mere værdifuld. Eksempler på proveniens er: Hvor har den været anvendt?, hvem har anvendt den?, hvem har fremstillet den? osv.