Kroppedal Museum

Konservering

Kroppedal er et kulturhistorisk museum med både mange arkæologiske aktiviteter og indsamling af kulturhistorisk materiale fra nyere tid.

Konservatorens primære opgave er at bevare museets samlinger. Genstande, som kommer til Kroppedal gennem udgravninger, indsamlinger, donationer osv., skal sikres mod tidens tand og opmagasineres forsvarligt. Dette praktiske bevaringsarbejde varetages af konserveringen på Kroppedal Museum.

I særlig grad foretages omfattende arkæologisk konservering på Kroppedal. Museets konservator bistår eksempelvis arkæologerne med udgravning af sarte genstande, som er taget ind på konserveringsværkstedet som præparat, fordi de er for skrøbelige til at kunne tåle en fuldstændig udgravning i felten.

Konserveringen på Kroppedal bistår også andre kulturhistoriske museer, kunstmuseer, arkiver og private mennesker med at bevare deres genstande og samlinger med både konserveringsydelser og rådgivning.

Kroppedal har det eneste offentlige museumstilknyttede konserveringsværksted i hovedstadsområdet udover de statslige museer.

Kroppedals konservering kan tilbyde

  • Konservering af kulturhistoriske genstande
  • Feltkonservering: Optagning af præparater på arkæologiske udgravninger samt udgravning på værksted
  • Rådgivning om magasinforhold: Klima, pakning og magasinering
  • Montering og opsætning af udstillinger