Kroppedal Museum

Museets historie

Kroppedal Museum blev stiftet og statsanerkendt i 2002 og danner ramme om arkæologi, nyere tids kulturhistorie og dansk astronomihistorie. Museet har adresse i Høje-Taastrup Kommune og har med særligt fokus på Københavns Vestegn et omfattende geografisk ansvarsområde.

Kulturarvsarbejdet varetages gennem en professionel forvaltning i samarbejde med en bred vifte af samarbejdspartnere, herunder foreninger og frivillige.

Baggrunden for etableringen af det nye museum var et ønske fra lokale ildsjæle og foreninger, amtspolitikere, lokalpolitikere fra Albertslund og Høje-Taastrup kommuner og kulturministeriet om en professionel varetagelse af kulturarven i Hovedstadsområdet, herunder Københavns Vestegn. Fra oldtiden med jernalderens landsbyer og rige grave til Vestegnens moderne historie.

Før Kroppedal Museums etablering havde Københavns Amtsmuseumsråd siden 1980erne varetaget den arkæologiske virksomhed og nyere tids bygningsdokumentation og registrering.

Allerede i 1979 var Ole Rømer Museet blevet etableret på Kroppedal. Der blev i de følgende år i tæt samarbejde med Københavns Astronomiske Observatorium på Københavns Universitet skabt en væsentlig samling med særligt fokus på Ole Rømers virke. Den astronomiske virksomhed fandt sted i tæt samarbejde med foreningerne Ole Rømers Venner og Københavns Astronomiske Forening, som i dag stadig er aktive for museet.