Kroppedal Museum

Mission og vision

Kroppedal er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er godkendt efter Museumslovens § 15. Museet er en selvejende institution og modtager kommunale driftstilskud fra museets stiftere, Høje-Taastrup og Albertslund kommuner samt Ishøj og Herlev kommuner.

Kroppedal løser de lovpligtige arkæologiske opgaver og nyere tids opgaver i henholdsvis 16 og 14 københavnske omegnskommuner. Yderligere gennemfører museet tilsynet med de fredede fortidsminder i Region Hovedstaden samt udfører andre opgaver for KUAS i relation hertil. Derudover har museet ansvaret for dansk astronomihistorie med særligt fokus på Ole Rømer.

Kroppedal løser sine opgaver i forhold til museumslovens 5 søjler.

Arkæologi
Museet har sit primære fokus på jernalderens samfundsforhold på Vestegnen herunder bosættelsesmønstre, hustypologier og de samtidige gravpladser. Temaet undersøges og udforskes i tæt samarbejde med andre museer, universiteter etc. – nationalt og internationalt.

Sekundært har museet, i samarbejde med blandt andet Nationalmuseet og Københavns Universitet, taget initiativ til at etablere et projekt vedrørende undersøgelse, dokumentation og formidling af de sjællandske midtsulehuse fra neolitikum og ældre bronzealder.

Nyere tid
Museet har sit fokus på dokumentationen af Vestegnens historie. Herunder er det museets særlige satsningsområde, under titlen ”Fingerplanen – identitet og by” at dokumentere og formidle Vestegnens by-, bolig- og industriudvikling i perioden efter 2. Verdenskrig.

Astronomi
Museet har fokus på genstande og arkivalier der belyser tiden fra 1536 og frem; herunder danske astronomers liv og virke, institutioner og steder, hvor der er bedrevet astronomisk virksomhed, samt vidensområder og teknologier, der er knyttet til astronomien, som for eksempel mål og vægt, geografi, navigation og rumfart.

Derudover tilbyder museet publikum astronomiske oplevelser gennem et mindre observatorium og et miniplanetarium.

Vision
Det er Kroppedals vision at give borgerne et anderledes læringsrum, hvor historien og samtiden gennem en moderne formidling perspektiveres lokalt og nationalt. Kroppedal deltager aktivt i kulturlivet lokalt som regionalt og er til stede i borgernes dagligdag på en engageret og udviklende måde.