Kroppedal Museum

Persondata

Persondatapolitik

Information om beskyttelse af dine personoplysninger
Kroppedal Museum behandler persondata, som museet indsamler til en række forskellige formål –
se nedenstående.
Herunder kan du læse hvordan Museet behandler indsamler, behandler og beskytter personlige
oplysninger. Museet informerer også om retsgrundlaget for behandling af disse personoplysninger
og om de rettigheder, du har. Samtidig sikrer Museet, at dine persondata behandles i
overensstemmelse med gældende lovgivning.
Skulle du have brug for yderligere information eller oplysninger, er du velkommen til at kontakte
Museet. Kontaktinfo finder du nederst på denne side.

Personoplysninger som Museet indsamler
Kroppedal Museum indsamler persondata, når du f.eks. booker en omvisning, foretager køb,
kontakter os, ønsker at modtage henvendelser eller deltager i vores begivenheder og
konkurrencer.
I forbindelse med at du skænker museet genstande til samlingerne, afleverer genstande til
danefæ-registrering eller jordfundne genstande, registrerer vi også personoplysninger.
Disse personoplysninger kan omfatte: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdato,
betalingsoplysninger mv.
Kroppedal Museum indsamler, behandler og opbevarer personoplysningerne med følgende
formål:
 Registrering af indleverede genstande til samlingen
 Registrering af indleverede genstande til danefæregistrering samt jordfundne genstande
 Klub Hugin Munin
 Nyhedsbreve
 Omvisning
 Leje af lokale
 Behandle din ordre
 Svare på henvendelser
Retsgrundlaget for behandling af disse oplysninger sker i henhold til Justitsministeriet
Databeskyttelsesforordnings art. 6, stk. 1 litra b
Vi anvender også dit navn, telefonnummer og/eller e-mail for i øvrigt at kunne komme i kontakt
med dig.

Videregivelse af dine oplysninger
Kroppedal Museum videregiver som udgangspunkt ikke de oplysninger, vi indsamler om dig. Dog
kan personoplysninger i visse tilfælde overlades til eksterne samarbejdspartnere, når Museet
beder disse partnere behandle oplysningerne på Museets vegne. Disse virksomheder er
databehandlere og behandler kun data efter Museets instruks. Databehandlerne må ikke anvende
oplysningerne til andre formål end opfyldelse af aftalen med Museet, og er underlagt tavshedspligt. Museet har derfor indgået skriftlige aftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på Museets vegne.
Derudover videregiver Museet ikke dine oplysninger til tredjemand, medmindre Museet ved lov
eller myndighedspålæg måtte blive forpligtet hertil, eller Museet har aftalt det med dig.

Opbevaring af dine oplysninger
Personoplysninger skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de
registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende
personoplysninger behandles.
Personoplysninger kan opbevares i længere tidstum, hvis personoplysningerne alene behandles til
arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til
statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, under forudsætning af, at der
implementeres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som
persondataforordningen kræver for at sikre den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder.
Museet sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som
var grunden til Museets indsamling. I hvert tilfælde vil det være, når den indgåede aftale er
afsluttet, medmindre der jf. ovenstående er andre formål med indsamlingen.

Beskyttelse af dine oplysninger
Museet har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger
hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, forringet eller kommer til uvedkommendes
kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dine rettigheder
I følge Databeskyttelsesforordningen har du selv en lang række rettigheder i forhold til Museets
behandling af oplysninger om dig. De indebærer bl.a. at:
 Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Museet behandler om dig, samt en række
yderligere oplysninger
 Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
 Du ret til at anmode om at få slettet oplysninger om dig
 Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger
 Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Museet
behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,
som du finder på www.datatilsynet.dk.

Kontakt
Skulle du have spørgsmål eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder,
er du velkommen til at kontakte Museet:
Kroppedal Museum

Kroppedals Allé 3
2635 Taastrup
Telefonnr.: 43 30 30 00
Mail: kontakt@kroppedal.dk