Kroppedal Museum

Registrering

Kroppedal Museum skal registrere alt der kommer ind i samlingen, så man i fremtiden kan genfinde historien, der er knyttet til hver enkelt genstand, arkivalie med mere.

Registreringen af genstande foregår i det elektroniske registreringssystem Regin, og i forbindelse med registreringen får hver genstand et unikt nummer.

Fra Regin overføres data løbende til Museernes Samlinger, hvor alle kan søge oplysninger om indholdet i de kulturhistoriske museers samlinger. Se mere på Museernes Samlinger.

Registrering af arkivalier og lokalhistoriske billeder sker i programmet Arkibas. Dette system er søgbart for offentligheden i et vist omfang. Se mere på arkiv.dk
.