Kroppedal Museum

Salg ud af huset

Konservering

Kroppedal har det eneste offentlige museumstilknyttede konserveringsværksted i hovedstadsområdet udover de statslige museer. Kroppedals konservering kan tilbyde:

  • Konservering af kulturhistoriske genstande
  • Feltkonservering: Optagning af præparater på arkæologiske udgravninger samt udgravning på værksted
  • Rådgivning om magasinforhold: Klima, pakning og magasinering
  • Montering og opsætning af udstillinger

Kontakt museet angående en pris.

Læs mere om konservering her

GPS-opmålinger

Kontakt museet angående en pris.