Kroppedal Museum

Forskning og projekter

Forskning er en central del af Kroppedal Museums virke og varetages af museets inspektører og arkivarer. Emnerne dækker bredt og omfatter både de gamle landsbyers historie, fængselshistorie og stationsbyernes fremvækst i midten af 1800-tallet.

Museet hovedfokus ligger på det 20. og 21. århundredes velfærds- og planlægningshistorie. Det skyldes, at der i disse år er et stigende fokus på forstaden. Det er her flertallet af danskere bor og lever på godt og ondt. Det er også i forstaden, at en stor del af fremtidens udvikling kommer til at foregå. Derfor er der rigtig mange ting at undre sig over og undersøge.

Forskning og undersøgelser er grundlaget for mange andre af museets funktioner. Ved at undres og undersøge finder vi ud af, hvad der er vigtigt at indsamle. Og god formidling bygger ofte på grundig forskning.

Rejsegilde

Målene med museet forskning er:

  • at bidrage til forståelsen af mangfoldigheden i hovedstadsområdets kulturhistorie
  • at give borgerne kendskab og ejerskab til den lokale og nationale by- og velfærdshistorie
  • at bidrage til kendskabet til kulturarven og problemstillinger forbundet dermed
  • at forstå den materialitet, der kendetegner nutiden og derfor skal gemmes til eftertiden
  • at skabe gode samarbejdsrelationer til relevante samarbejdsparter som f.eks. kommuner

Museet har en forskningsstrategi, som du kan læse her: Forskningsstrategi for Kroppedal Museum

I menuen til venstre kan du finde mere information om tidligere og nuværende forskningsprojekter.