Kroppedal Museum

Almene boliger

I slutningen af 1940’erne var København en by præget af dårlig boligstandard, og områderne omkring hovedstaden i høj grad ubebyggede.

Befolkningstilvæksten var stor, og samfundet stod overfor en enorm opgave med at forsyne den voksende befolkning med moderne boliger.

I løbet af de næste 25 år blev der bygget hundretusindvis af lejligheder i omegnskommunerne. Den overordnede planlægning var styret af Fingerplanen, som du kan læse mere om her.

Brøndby Strand

Kroppedal Museum laver løbende undersøgelser og dokumentation af den fantastiske og hæsblæsende historie om de almene byggerier. En historie, der handler om store planer og indimellem manglende respekt for den menneskelige skala. Og en historie om, hvordan den københavnske Vestegn blev befolket af mere end 100 nationaliteter.

Her kan du læse om to af projekterne:

Projekttitel: Da (næsten) alle drømte om enfamiliehuset – forestillinger om den gode bolig i udvalgte almene bebyggelser i perioden 1960-2010
Projektperiode: 2012-2013. Afsluttet.
Projektbeskrivelse: hent PDF’en Da alle drømte om_pdf

Projekttitel: Identifikation af kulturarven i Albertslund Syd
Projektperiode: 2008-2009. Afsluttet.
Projektbeskrivelse: hent rapporten Identifikation af kulturarven i Albertslund syd
Her kan du læse mere om den arkitektkonkurrence og masterplan, der i 2012-13 blev lavet for Albertslund syd