Kroppedal Museum

Industri

Kroppedal Museum har siden museets etablering i 2002 engageret sig i undersøgelse og dokumentation af Vestegnens industrielle historie i det 19. og 20. århundrede.

I 2003-2005 arbejdede museet under overskriften Folk og Fabrikker med historier om de mennesker og processer, der skabte værdi og arbejdspladser på Vestegnen. Det bragte bl.a. historier frem om 1800-tallets mejerier og teglværker og 1900-tallets fødevareproduktion som brødfabrikken tilknyttet Røde Vejrmølle og fabrikationen af dåsemad på Jensens fabrik i Brøndby.

Disse og mange flere historier kan du læse mere om her: Industrihistorier 

Hersted Industripark

I de senere år har fokus i sær været på efterkrigstidens industrielle landskaber og de bygninger til produktion og logistik som var et resultat af den generelle stigning i velfærd og behovet for varer, produkter og tjenester. Nogle af disse store planlagte industriområder som f.eks. Hersted Industripark i Albertslund vil i de kommende årtier blive omdannet og få nye funktioner. Bl.a. fordi den kommende ringbane langs Ring 3 ledes forbi eller igennem flere af dem.

Kroppedal Museum vil i de kommende år følge disse transformationsprocesser nøje.

Afsluttede projekter:

Projekttitel: Ring 3. Industrikvarterer i forandring.
Indhold: Undersøgelse og sammenligning af udvalgte industrikvarterer i Gladsaxe, Herlev, Glostrup og Albertslund.
Projektperiode: 2011-2012. Afsluttet.
Projektbeskrivelse: Ring3_industrikvarterer i forandring
Artikel om projektet bragt i Fabrik og Bolig 2012, kan downloades her:F&B2012.industriforandring

Projekttitel: Kulturarv i industrilandskaberne i Albertslund Kommune.
Indhold: Undersøgelse af kulturarv og bevaringsværdier i Coops hovedkvarter, Hersted Industripark og Værkstedskvarteret
Projektperiode: 2011-2012. Afsluttet.
Rapporten kan downloades her: Rapport_industrikulturarvAlbertslund

Projektet blev lavet i samarbejde med Albertslund Kommune og formidlet på kommunens hjemmeside, hvilket du kan læse mere om her: Kulturarv i Albertslund Kommune.