Kroppedal Museum

Gravminderegistrering

Landets kirkegårde er mere end blot personlige begravelsespladser. De rummer en uvurderlig skat af historisk viden og kilde til lokale og nationale fortællinger. I 1980´erne blev man opmærksom på, at dette kildemateriale var i fare for at forsvinde, og man vedtog derfor i 1986 en lov om registrering af de kulturhistoriske værdier på landets kirkegårde.

Det er således ca. 3 årtier siden at alle kirkegårde i Danmark blev gennemgået for bevaringsværdige gravminder. Københavns Amstsmuseumsråd (Kroppedal Museums forgænger) lavede sammen med Søllerød Museum (nu Rudersdal Museer) gravminderegistreringen på 30 kirkegårde, hvor ca. 1000 gravminder blev udpegede som bevaringsværdige.

Siden dengang er der kommet mange nye gravminder til, og nogle af dem, der blev udpeget dengang, har i mellemtiden mistet deres bevaringsværdi. Derfor er der løbende behov for at gen-registrere kirkegårdene.

I takt med at flere kirkegårde bliver gen-registreret vil der komme flere og flere registreringer ind her på siden.