Kroppedal Museum

Kulturarven og den fysiske planlægning

En del af Kroppedals virke omfatter arbejdet med bygningskulturen i samarbejde med kommunerne i museets dækningsområde. Kroppedal, nyere tid kalder dette ansvarsområde for arbejdet med den moderne kulturarv.

Det er lovgrundlaget i Museumslovens kapitel 8, der anviser, hvordan kommune og museum skal samarbejde om at sikre bevaringsværdierne for eftertiden.

Da amterne blev nedlagt ved strukturreformen i 2007 overgik ansvaret for varetagelse af kulturarven fra amterne til kommunerne. I denne forbindelse blev kommunerne den største forvalter af kulturarven, og det er blevet en forpligtelse for kommunerne at beskytte kulturarven.

Kroppedal, nyere tid har ”Kapitel-8”-ansvar for i 13 kommuner i det gamle Københavns Amt. Det drejer sig om Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Rødovre, Glostrup, Albertslund, Høje Taastrup, Ballerup Herlev, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Taarbæk.

I forbindelse med den kommunale planlægning er Kroppedal høringspart når der fremlægges kommuneplaner, lokalplaner, miljøvurderinger, landzonesager og nedrivningssager.

Museet kommer med indsigelser, hvis vi mener at væsentlige bevaringsværdier er i fare for at gå tabt. Hvis det ikke lykkes at redde bevaringsværdierne vil museet i videst muligt omfang dokumentere og registrere værdierne, inden de går tabt.

Museet medvirker også til kortlægninger af kulturarven i kommunerne. Som eksempel kan nævnes et samarbejde med Albertslund Kommune om kortlægning af kulturarven i industriområderne i kommunen og kortlægningen af kulturarven i det store almene boligområde ”Albertslund Syd”.

Ved at foretage kortlægning af kulturarven sikres det, at planlæggerne i kommunen har de bedste redskaber til at foretage planlægning, der tilgodeser og udnytter det væsentlige potentiale som kulturarven er for en kommune.