Kroppedal Museum

Publikationer

2014

Mette Tapdrup Mortensen: ”Fra Peder Madsens Gang til parcelhus”,Arbejderhistorie, nr. 3 (2013), s. 81-94.

Jacob Westergaard Madsen, Mette Tapdrup Mortensen og Mark Vacher: ”Museet som kulturanalytisk case”, Danske Museer, nr. 1, s. 13-15.


2013

Mette Tapdrup Mortensen:
”FDB’s centrallagre som kulturarv”, Tidsskriftet Kulturstudier, nr. 2, s. 59-86.
Artiklen kan læses her: FDB_Kulturstudier

Mette Tapdrup Mortensen:
“Kan De holde på en hammer?”, Weekendavisen, 2/8, Ideer, s.8-9.
”Nøgen i forstaden”, Weekendavisen, 8/3, Ideer, s.4-5.

Mette Tapdrup Mortensen & Mikkel Thelle:
“Husk nybyggerånden”, Weekendavisen, 5/7, Ideer, s.13.


2012

Mette Tapdrup Mortensen: ”Industrikvarterer i forandring 1935-2015.”, Fabrik og Bolig, s. 14-36.
Artiklen kan læses her: F&B2012.industriforandring

Mette Tapdrup Mortensen: ”Fortiden skrevet med skråskrift”, Weekendavisen, 21/12, Ideer, s. 4.


2011

Camilla Frellsen, Darius Monfared og Mette Tapdrup Mortensen: Kulturarv i industrilandskaberne i Albertslund Kommune. Rapport.
Rapporten kan downloades her: Rapport_industrikulturarvAlbertslund

Darius Monfared: “Velfærdsdrømme i Herlev, Elementbyggeriet i Herlevhuse i 1950erne”, i Henning Bro (red.), Hovedstadsmetropolen efter 1945, HOKA, 199-212.

Darius Monfared & Jette Hoffmeyer: Herlevhuse – det første årti. Udstillingskatalog.

Mette Tapdrup Mortensen:
”Gift dig og få en bolig!”, Weekendavisen, 21/1, Ideer s. 10.
”Giv agt!”, Weekendavisen, 8/4, Ideer s. 10-11.
”Da kjolen krøb op”, Weekendavisen, 15/7, Ideer s. 8-9.
”Da håret blev kort”, Weekendavisen, 22/7, Ideer s. 12-13.
”Den fede jord på Vestegnen”, Weekendavisen, 19/8, Ideer s. 8-9.
”Den lille amerikanske flirt”, Weekendavisen, 28/10, Ideer s. 8-9.

Mette Tapdrup Mortensen: ”Ind med firetoget. Om urbaniseringen og individet.”Journalen, nr. 1, s. 20-30.

Lene Skodborg: “I Albertslund er velfærden blevet kulturarv, Byplanen og livet i byen 1957-2011″, i Henning Bro (red.), Hovedstadsmetropolen efter 1945, HOKA, s. 243-265.

Robert Sunderland: “Høje-Taatrup 1963-1996. En by bliver til”, i Henning Bro (red.), Hovedstadsmetropolen efter 1945, HOKA, s. 265-279.

Troels Øhlenschlæger: “Folk og politikere i Taastrup”, Høje-Taastrup Kommunes Lokalhistoriske Forenings Tidsskrift.


2010

Darius Monfared & Jette Hoffmeyer: Gl. Hjortespring Skoles Skatte.Udstillingskatalog.

Mette Tapdrup Mortensen: Et hjem i byen? Pensionatet som urbant mikrokosmos ca. 1880 -1960’erne. Ph.d. afhandling, Århus Universitet.

Mette Tapdrup Mortensen: “Paneret flæsk og sveskegrød i danske pensionater”,Den Gamle Bys årbog, s. 41-52.

Maiken Fosgerau Salomonsen: Beretninger fra Thorsbro Vandværk – Mennesker og Maskiner. Thorsbro Vandværks Museumsforening og Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske forening.


2009

Lene Skodborg: “Statsfængslet banede vejen for det moderne Albertslund – Interview med borgmester Finn Aaberg”, i Statsfængslet Vridsløselille 1859-2009.Fængselshistorisk Selskab, s.

Lene Skodborg og Rikke Tønnes: Identifikation af kulturarven i Albertslund Syd.Upubliceret rapport.
Rapporten kan læses her: Identifikation af kulturarven i Albertslund syd

Peter Sorenius og Linda Boye: Kulturhistoriske glimt, Udblik fra Danmarkshistorien i Vestskoven.


2008

Lene Skodborg: Værket ved Thorsbro 1908–2008. Thorsbro Vandværks Museumsforening og Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske forening.


2007

Jakob Fälling og Lene Skodborg (red.): Industrihistorier på Vestegnen.

Industri Industri 25 stk. industriminder. Gads Forlag. Lene Skodborg, bidrag s. 118-120 og 195-197.


2004

Peter Sorenius: Landsbyer i Vestskoven.