Kroppedal Museum

Den grønne metropol

 

Ny bog om hovedstadens grønne udvikling: Kender du Fingerplanen? En plan fra 1947, der angiver, hvordan hovedstadsområdet skulle udvikle sig. København er håndfladen og S-togslinjerne fingre, hvor de mange nye mennesker i hovedstadsområdet kom til at bo. Men hvad med alt det imellem fingrene? Det grønne og rekreative? Hvad er det for en natur, der omgiver os? Og hvordan er den kommet til at se ud som den gør?

Samspillet mellem planlægningen af by/forstad og boliger til mennesker og det samtidige forsøg på at skabe en natur til fritid, rekreation og ultimativt til skabelsen af et bedre samfund, er emnet i bogen ‘Den Grønne Metropol’, som er skrevet af en stor gruppe kulturhistorikere ansat ved arkiver, museer og universiteter i hovedstadsområdet. Gennem 20 kapitler kommer de vidt omkring; kronologisk fra midten af 1800-tallet til i dag, og geografisk fra Dragør til Frederikssund.

Kroppedal Museum har selvfølgelig også bidraget. Arkivar Troels Torp Øhlenschlæger med en artikel om Store Vejleådalen, museumsinspektør Mette Tapdrup Mortensen har skrevet om Høje-Taastrup Kommunes strandgrund ved Karslunde, Hartmannsgave, og tidligere museumsinspektør Lene Skodborg er medforfatter på et kapitel om Vestskovens tilblivelse.

Begge billederne er fra Tomteli-lejren, der lå på arealet lige nord for Mosede Fort. Drengen der går på bundgarnspæle er fra sidste halvdel af 1940’erne og det andet foto er fra 1938. Fra Greve Lokalarkiv

Med sine 816 sider fylder bogen godt op på natbordet. Men den er helt essentiel for alle, der interesserer sig for vores fantastiske hovedstad og dens kontinuerlige forandring.

Pris: 339 kr. Kan købes i museumsbutikken på Kroppedal Museum.

En anmelder skrev:

”Efter endt læsning er det på en måde helt anderledes at gå rundt i de brokvarterer, man troede, man kendte. Amager Fælled og Kalvebodskilen er ikke længere det samme som før, og det føles pludselig mere familiært at sidde og nyde en kold øl i solen på Assistens Kirkegården. Til sommer bliver det anderledes at bade i Øresund, spise is i Dragør og løbe en tur ved Vestvolden. For stederne har fået en stemme og er blevet levendegjorte.”

http://www.historie-online.dk/boger/den-groenne-metropol