Privatlivspolitik

Information om beskyttelse af dine personoplysninger

Behandling af persondata

Kroppedal Museum behandler persondata, som museet indsamler til en række forskellige formål.

Herunder kan du læse om, hvordan museet indsamler, behandler og beskytter personlige oplysninger. Museet informerer også om retsgrundlaget for behandling af disse personoplysninger og om de rettigheder, du har. Samtidig sikrer museet, at dine persondata behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Skulle du have brug for yderligere information eller oplysninger, er du velkommen til at kontakte museet. Kontaktinfo finder du nederst på denne side.

Personoplysninger som Kroppedal museum indsamler

Kroppedal Museum indsamler persondata, når du f.eks. booker en omvisning, foretager køb, kontakter os, ønsker at modtage henvendelser eller deltager i vores begivenheder og konkurrencer.
I forbindelse med at du skænker museet genstande til samlingerne, afleverer genstande til danefæ-registrering eller jordfundne genstande, registrerer vi også personoplysninger.
Disse personoplysninger kan omfatte: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdato, betalingsoplysninger mv.

Kroppedal Museum indsamler, behandler og opbevarer personoplysningerne med følgende formål:

• Registrering af indleverede genstande til samlingen
• Registrering af indleverede genstande til danefæregistrering samt jordfundne genstande
• Sagsbehandling
• Klub Hugin Munin
• Nyhedsbreve
• Omvisning
• Leje af lokale
• Behandle din ordre
• Svare på henvendelser
• Driftopgaver
• Hjemmesidefunktionalitet og statistik

Retsgrundlaget for behandling af disse oplysninger sker i henhold til Justitsministeriet Databeskyttelsesforordnings art. 6, stk. 1 litra b

Kroppedal museum anvender også dit navn, telefonnummer og/eller e-mail for i øvrigt at kunne komme i kontakt med dig.

Videregivelse af dine oplysninger

Kroppedal Museum videregiver som udgangspunkt ikke de oplysninger, vi indsamler om dig. Dog kan personoplysninger i visse tilfælde overlades til eksterne samarbejdspartnere, når museet beder disse partnere behandle oplysningerne på museets vegne. Disse virksomheder er databehandlere og behandler kun data efter museets instruks. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andre formål end opfyldelse af aftalen med museet, og er underlagt tavshedspligt. Kroppedal museum har derfor indgået skriftlige aftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på museets vegne.
Derudover videregiver museet ikke dine oplysninger til tredjemand, medmindre museet ved lov eller myndighedspålæg måtte blive forpligtet hertil, eller museet har aftalt det med dig.

Opbevaring af dine oplysninger

Personoplysninger skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede data i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles.
Personoplysninger kan opbevares i længere tidsrum, hvis personoplysningerne alene behandles til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, under forudsætning af, at der implementeres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som persondataforordningen kræver for at sikre den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder.

Oplysninger i forbindelse med økonomiske transaktioner opbevares i 5 år jf. bogføringsloven.

Kroppedal museum sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til museets indsamling. I hvert tilfælde vil det være, når den indgåede aftale er afsluttet, medmindre der jf. ovenstående er andre formål med indsamlingen.

Beskyttelse af dine oplysninger

Kroppedal museum har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Cookies

En cookie er en lille tekstfil som gemmes på din pc, smartphone mv.
Kroppedal Museums hjemmeside anvender følgende cookies bl.a. til at forbedre brugeres oplevelse og til statistik.

WordPress

Funktionel

Anvendelse

Vi bruger WordPress til webstedsudvikling. Læs mere

Deling af data

Disse data deles ikke med tredjepart.

Funktionel

Navn
Udløb
session
Funktion
Kontrollere, om der kan placeres cookies
Navn
Udløb
vedholdende
Funktion
Holde brugere logget ind
Navn
Udløb
session
Funktion
Gemmer sprogindstillinger

Google Analytics

Statistikker

Anvendelse

Vi bruger Google Analytics til webstedsstatistikker. Læs mere

Deling af data

For mere information, bedes du læse Google Analytics fortrolighedserklæring.

Statistikker

Navn
Udløb
2 år
Funktion
Tæller og spore sidevisninger

Google Fonts

Marketing / sporing

Anvendelse

Vi bruger Google Fonts til visning af webfonts. Læs mere

Deling af data

For mere information, bedes du læse Google Fonts fortrolighedserklæring.

Marketing / sporing

Navn
Udløb
ingen
Funktion
Anmoder brugerens IP-adresse

Google Maps

Marketing / sporing

Anvendelse

Vi bruger Google Maps til kortvisning. Læs mere

Deling af data

For mere information, bedes du læse Google Maps fortrolighedserklæring.

Marketing / sporing

Navn
Udløb
ingen
Funktion
Anmoder brugerens IP-adresse

Facebook

Marketing / sporing, Funktionel

Anvendelse

Vi bruger Facebook til visning af nylige sociale indlæg og / eller knapper til social deling. Læs mere

Deling af data

For mere information, bedes du læse Facebook fortrolighedserklæring.

Marketing / sporing

Navn
Udløb
2 år
Funktion
Gemmer sidste besøg
Navn
Udløb
1 år
Funktion
Gemmer kontooplysninger
Navn
Udløb
3 måneder
Funktion
Gemmer et unikt session-id
Navn
Udløb
3 måneder
Funktion
Aktivér annoncelevering eller retargeting
Navn
Udløb
90 dage
Funktion
Holde brugere logget ind
Navn
Udløb
3 måneder
Funktion
Gemmer og spore besøg på tværs af websteder
Navn
Udløb
2 år
Funktion
Sørger for forebyggelse af svig
Navn
Udløb
30 dage
Funktion
Gemmer et unikt bruger-id
Navn
Udløb
2 år
Funktion
Gemmer browseroplysninger
Navn
Udløb
1 år
Funktion
Gemmer kontooplysninger

Funktionel

Navn
Udløb
1 uge
Funktion
Bestemmer skærmopløsningen
Navn
Udløb
90 dage
Funktion
Sørger for forebyggelse af svig
Navn
Udløb
session
Funktion
Gemmer og spore, om browserfanen er aktiv

Twitter

Funktionel, Marketing / sporing

Anvendelse

Vi bruger Twitter til visning af nylige sociale indlæg og / eller knapper til social deling. Læs mere

Deling af data

For mere information, bedes du læse Twitter fortrolighedserklæring.

Funktionel

Navn
Udløb
vedholdende
Funktion
Belastningsbalanceringsfunktionalitet

Marketing / sporing

Navn
Udløb
vedholdende
Funktion
Gemmer, hvis brugeren har set indlejret indhold

Instagram

Marketing / sporing

Anvendelse

Vi bruger Instagram til visning af nylige sociale indlæg og / eller knapper til social deling. Læs mere

Deling af data

For mere information, bedes du læse Instagram fortrolighedserklæring.

Marketing / sporing

Navn
Udløb
1 år
Funktion
Administrere hyppighed for annoncevisning

Diverse

Formål, indtil undersøgelsen

Anvendelse

Deling af data

Deling af data afventer undersøgelse

Formål, indtil undersøgelsen

Navn
ruulzIndex
Udløb
Funktion
Navn
gt-current-screen
Udløb
Funktion
Navn
WP_DATA_USER_2
Udløb
Funktion
Navn
uagSettingState
Udløb
Funktion
Navn
spectraCopyPasteStyles
Udløb
Funktion
Navn
WP_DATA_USER_4
Udløb
Funktion
Navn
burst_uid
Udløb
Funktion
Navn
wfwaf-authcookie-7f8934b3ead75d160bd6109a6e9ee80e
Udløb
Funktion
Navn
cmplz_policy_id
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_marketing
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_banner-status
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
redux_current_tab
Udløb
Funktion
Navn
mailpoet_subscriber
Udløb
Funktion
Navn
mailpoet_page_view
Udløb
Funktion
Navn
cmplz_consenttype
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
WP_PREFERENCES_USER_2
Udløb
Funktion
Navn
isSpectraFontAwesomeAPILoading
Udløb
Funktion
Navn
cmplz_consented_services
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_statistics
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_preferences
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
cmplz_functional
Udløb
365 dage
Funktion
Navn
_gid
Udløb
Funktion
Navn
wfwaf-authcookie-e559a4b727e8bc9149a2bbc3687cd4cc
Udløb
Funktion
Navn
WP_PREFERENCES_USER_3
Udløb
Funktion
Navn
WP_DATA_USER_3
Udløb
Funktion
Navn
PHPSESSID
Udløb
Funktion
Navn
uagSvgConfirmation
Udløb
Funktion
Navn
wpEmojiSettingsSupports
Udløb
Funktion
Navn
WP_PREFERENCES_USER_8
Udløb
Funktion
Navn
WP_DATA_USER_8
Udløb
Funktion
Navn
gt-current-screen-kroppedal.dk
Udløb
Funktion

Dine rettigheder

I følge Databeskyttelsesforordningen har du selv en lang række rettigheder i forhold til Kroppedal museums behandling af oplysninger om dig. De indebærer bl.a. at:
• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som museet behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger
• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
• Du ret til at anmode om at få slettet oplysninger om dig
• Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
• Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger
• Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, museet behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Kontakt

Skulle du have spørgsmål eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder,
er du velkommen til at kontakte museet:

Kroppedal Museum
Kroppedals Allé 3
2635 Taastrup
Telefonnr.: 43 30 30 00
Mail: kontakt@kroppedal.dk