Kroppedal Museum

Ole Rømer mellem himmel og jord

Mellem Himmel og jord

Den danske astronom Ole Rømer berigede naturvidenskaben med sin epokegørende opdagelse af ”lysets tøven”.I løbet af sit liv beskæftigede han sig med mange andre emner og opgaver, der var med til at præge samfundsudviklingen i 1600-tallets Danmark. Ole Rømer var både højesteretsdommer, politimester og ansvarlig for standardiseringen af mål og vægt i Danmark.

Rundvisning

I en dialogbaseret rundvisning bliver eleverne introduceret til 1600-tallet og hører om Ole Rømers liv og hans arbejde for den danske og den franske konge. Vi forklarer om hans opdagelse af lysets tøven, men giver også eleverne mulighed for både at se og prøve nogle af de instrumenter, som Ole Rømer udviklede til at undervise i astronomi. Derved kædes astronomi, Ole Rømer og Danmarks historie sammen og gøres levende og relevant for eleverne.

Rundvisningen afsluttes med at besøge markeringen af Ole Rømers landobservatorium Tusculanum, der ligger ca. 500 m fra museet.

Målgruppe: Mellemtrin og udskoling

Fag: Natur/teknik, fysik/kemi og historie

Antal: Op til 28 elever

Varighed: 1 time

Pris: Skoleklasser fra Albertslund, Høje-Taastrup og Ishøj kommuner: gratis undervisning. Andre skoleklasser: kr. 500,- pr. forløb

Adresse: Kroppedal Museum, Kroppedals Allé 3, 2630 Taastrup