Kroppedal Museum

Toftekærgård

Lokalhistorisk Samling, Albertslund

Åbningstider (fra 1.11.2019)
Onsdag kl. 12.30-16 lukket p.g.a. coronavirus

Ferielukket  juli måned,  8. april , 23.12 og mellem jul og nytår samt øvrige helligdage, inkl. 1.5 og 5.6.
Ferielukket i uge 8 og 42
Aftale kan træffes med arkivaren udenfor åbningstiden, i hverdagen – I aftentimerne dog kun om mandagen. Tid bookes via mail eller telefon – brug gerne mobilen.

Det er en god idé at medbringe en usb-nøgle ved besøg på arkivet.

Pris

Gratis adgang

Adresse
Toftekærgård
Lokalhistorisk Samling Albertslund
Egelundsvej 7
2620 Albertslund

Tlf. 43 64 13 53 i åbningstiden

Tlf: udenfor åbningstid (dagtimer): 29664164 (mobil)

Tilmelding til arrangementer kan ske på ovenstående – gerne ved sms på 29664164. Tilmelding på mail til troels.oehlenschlaeger@kroppedal.dk

Mail: Troels Øhlenschlæger:  troels.oehlenschlaeger@kroppedal.dk

Besvarelse af arkivhenvendelser over mail/arkiv.dk sker i åbningstiden.

Lokalhistoriske foreninger
Albertslund Lokalhistoriske Forening
Formand: Per Gustafsson: percgus@hotmail.com
Medlemskab af foreningen: 150,- kroner årligt

Samlingen findes på Egelundsvej –  lige ved siden af supermarkedet REMA 1000 og lige overfor Toftekærhallen (Egelundsvej 6A) – vær med fordel opmærksom på at din gps ikke fejlagtigt leder dig mod numrene 7B eller 7C.

alb-arkiv-kort

Med tog og bus

Find din rejse med Rejseplanen

Med bil
Find din ruteplan på Krak

Søgning i publicerede materialer