Kroppedal Museum

Toftekærgård

Lokalhistorisk Samling, Albertslund

Åbningstider
Mandag kl. 12-19
Onsdag kl. 10-16
Ferielukket  juli måned,  i dagene før påske 15. april og 17. april, mellem jul og nytår samt øvrige helligdage, inkl. 1.5 og 5.6

Det er en god idé at medbringe en usb-nøgle ved besøg på arkivet.

Pris

Gratis adgang

Adresse
Toftekærgård
Lokalhistorisk Samling Albertslund
Egelundsvej 7
2620 Albertslund

Tlf. 43 64 13 53 i åbningstiden

Tlf: udenfor åbningstid (dagtimer): 29664164

Tilmelding til arrangementer kan ske på ovenstående – gerne ved sms på 29664164. Tilmelding på mail til troels.oehlenschlaeger@kroppedal.dk

Mail: Troels Øhlenschlæger:  troels.oehlenschlaeger@kroppedal.dk

Besvarelse af arkivhenvendelser over mail sker i åbningstiden.

Lokalhistoriske foreninger
Albertslund Lokalhistoriske Forening
Formand: Per Gustafsson: percgus@hotmail.com
Medlemskab af foreningen: 150,- kroner årligt

Samlingen findes på Egelundsvej –  lige ved siden af supermarkedet REMA 1000 og lige overfor Toftekærhallen (Egelundsvej 6A) – vær med fordel opmærksom på at din gps ikke fejlagtigt leder dig mod numrene 7B eller 7C.

alb-arkiv-kort

Med tog og bus

Find din rejse med Rejseplanen

Med bil
Find din ruteplan på Krak

Søgning i publicerede materialer