Om Museet

Et bredt kulturhistorisk samlingssted

Kroppedal Museum blev stiftet i 2002 som resultatet af en fusion mellem Københavns Amtsmuseumråd og Ole Rømer museet. I forbindelse med fusionen fik Kroppedal Museum sin statsanerkendelse. Museet er et bredt kulturhistorisk museum med ansvaret for at forske og formidle historien i Albertslund – og Høje Taastrup kommune. Desuden har museet også det nationale ansvar for den danske astronomihistorie. Der arbejdes derfor med alt fra stenalderbopladser til rumstationer på Mars.

Med sin placering i Vestskoven er Kroppedal Museum et oplagt udflugtsmål, hvor gæsterne både kan gå på opdagelse i museets udstillinger, og nyde den smukke natur i Vestskoven og i Store Vejle ådal.
Kroppedal Museum driver fire arkiver i Albertslund, Høje Taastrup, Ishøj og Herlev. Alle arkiverne er åbne for borgerne og laver en række formidlingsarrangementer med fokus på den nære lokalhistorie.

Kroppedal Museum har det arkæologiske ansvar for 15 kommuner rundt om København, samt det antikvariske ansvar for nyere tids kulturhistorie i 13 kommuner.

Museet modtager driftstilskud fra Albertslund- og Høje Taastrup kommune samt et statstilskud.