Til Bygherre

Når der stødes på fortidsminder

Væsentlige fortidsminder giver ny viden om fortiden til gavn for os alle.
Bygherre spiller en vigtig rolle i at sikre denne viden.
Ved ethvert jordarbejde er der risiko for at støde på fortidsminder. Der stilles krav om arkæologiske undersøgelser og dokumentation, når væsentlige fortidsminder forstyrres.
Bygherre kan med fordel inddrage museet allerede i den tidlige planlægning af anlægsprojekter, for at høre om der kan være arkæologiske interesser på det berørte areal. Et tidligt samarbejde gør det muligt at tilrettelægge eventuelle undersøgelser, så de giver færrest mulige gener for bygherre, og samtidig sikrer fortidsminderne på arealet bedst muligt.
Ifølge museumsloven skal bygherre betale for arkæologisk undersøgelse af væsentlige fortidsminder, som direkte berøres af bygherres jordarbejde. I de kommuner hvor Kroppedal Museum har det arkæologiske ansvar, er det Kroppedal Museum, der foretager de arkæologiske undersøgelser.
Slots- og Kulturstyrelsen fører tilsyn med, at Kroppedal Museum lever op til kravene i museumsloven. På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside kan der læses om, hvornår og hvorfor der udføres arkæologiske undersøgelser samt over de økonomiske konsekvenser.

Kroppedal Museums ansvarskommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.
Opdager du som bygherre at støde på fortidsminder, bedes du kontakte os med det samme.

Kroppedal Museum
Kroppedal Allé 3
2630 Taastrup

Tlf. 43 30 30 00
kulturarv@kroppedal.dk