Nyere tid

Fra reformationen til i dag

Nyere tid betegner perioden fra reformationen i 1536 til i dag. Det er perioden, hvor Danmark gik fra at være et landbrugsland styret af adel og konge til et moderne, industrialiseret og demokratisk velfærdssamfund.

På Kroppedal Museum har vi et særligt fokus på forstædernes dannelse og velfærdssamfundets opståen (perioden efter 1945). Nyere tids afdeling har ikke nogen fast udstillingsadresse, men formidler igennem pop op udstillinger, byvandringer og andre arrangementer ude i byrummet.

Kroppedal Museum rådgiver om kulturarv og bevaringsværdier i 13 af hovedstadskommunerne; i størstedelen af det tidligere Københavns Amt.

Billeder af nyere tid