Arkiverne

Fra 3 lokalarkiver

Kroppedal Museum driver tre lokalhistoriske arkiver på den københavnske Vestegn. Arkivdriften dækker Albertslund, Høje-Taastrup- og Ishøj kommuner, hvis samlede befolkningstal i dag udgør over 125.000 indbyggere. Det gør os til et af landets største arkivfællesskaber. Arkivernes samlinger dækker Vestegnens historie fra landsbysamfund frem til i dag, og de er en integreret del af Kroppedal Museums samlede bevarings og formidlingsindsats, hvor der arbejdes for at fremme kendskabet til og synligheden omkring Vestegnens historie.

Byhistorisk Samling og Arkiv, Høje Taastrup (BSA): Blaakildegaard
Lokalhistorisk Samling Albertslund: Toftekærgaard
Ishøj Lokalhistoriske Arkiv: Bredekærgård

På lokalarkiverne arbejdes der specifikt for at dokumentere og tilgængeliggøre Vestegnskommunernes unikke lokalhistorie, så interesserede borgere har let adgang til deres historie. Gennem digitalisering af arkiv- og billedsamlinger kan alle i dag tilgå store dele af arkivernes samlinger på hjemmesiden www.arkiv.dk. Her kan man blandt andet se en stor samling af historiske billeder, film, kort, plakater og få et overblik over arkivets papir-, avis- og tryksamlinger. Derudover arbejdes der aktivt med en lang række formidlingsaktiviteter som udstillinger, foredrag, børne- og familieaktiviteter, historier på de sociale medier, byvandringer, artikler og lokalhistorisk bogproduktion. På de fire lokalarkiver er der desuden skabt et aktivt miljø for lokalhistorisk frivillighed. Hvis du er interesseret i at deltage eller bidrage til det lokalhistoriske arbejde i din by eller kommune, kan du blive en del af arkivernes frivilliggrupper ved at kontakte dit lokale arkiv.

Billeder fra lokalarkiverne