Kroppedal Museum

Astronomi

Astronomihistorie

Astronomi har rødder der ligger dybt i menneskets historie. Allerede i oldtiden blev der rejst monumenter, der målte solens bevægelse og derved sæsonernes gang. Mennesket har forsøgt at forstå stjernernes betydning for livets gang på jorden, og derfor er astronomiens historie også tæt beslægtet med astrologi.

For 400 år siden begyndte stjernekiggere at måle himlen på mere systematisk vis, og de opdagede nye sandheder om universet. Jorden var ikke universets centrum, og vores sol var kun en stjerne blandt utallige andre i universet.

I Danmark strækker arven sig tilbage til Tycho Brahe og verdens første observatorium på Hven, over Ole Rømer og hans systematiske observationer af stjernerne i 1600-tallet, til det 20. århundredes opdagelser indenfor infrarød astronomi og dennes fader Bengt Strömgren.

På Kroppedal tager vi udgangspunkt i Ole Rømers observatorium for at skildre astronomiens historiske betydning og Danmarks rolle i dennes udvikling.