Kroppedal Museumsforening

Til dig med lokalhistorisk interesse

Kroppedal Museumsforening er en ny forening, som blev stiftet i 2021. Foreningen henvender sig til alle med lokalhistorisk interesse eller til folk, der har lyst til at deltage i museets arbejde. Det er ambitionen, at medlemmerne i museumsforeningen skal blive en del af hverdagen på museet sammen med de ansatte.

Kroppedal Museumsforening er en selvstændig forening med egen bestyrelse og vedtægter. Det primære formål med foreningen er bistå og indgå i gensidigt samarbejde med Kroppedal Museum, men der vil også være aktiviteter udenfor museet. Foredragsaftener, ekskursioner og sociale aktiviteter bliver forhåbentligt en lige så stor del af foreningens arrangementer.

Hvis du har lyst til at blive medlem af museumsforeningen, kan du henvende dig til Kroppedal Museumsforening på: kmf@kroppedal.dk

Vedtægter for KMF: http://kroppedal.dk/wp-content/uploads/vedtaegter-KMF-2.pdf
Referat af ordinær generalforsamling i KMF 2023: http://kroppedal.dk/wp-content/uploads/Referat-af-generalforsamling-KMF-2023.pdf