Bestyrelsen

De udpegede til bestyrelsen + referater

Bestyrelsen

Conny Trøjborg Krogh

Formand

Udpeget af Albertslund og
Høje-Taastrup kommuner
connkr@live.dk

Lars Gravgaard Hansen

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af Albertslund Kommune

Leif Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af Albertslund Kommune

Finn Søder

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af Høje-Taastrup Kommune

Thomas Paulsen

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af Høje-Taastrup Kommune

Erik Christensen

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af Kroppedal Museumsforening

Kirsten Egholk

Bestyrelsesmedlem

Medarbejderrepræsentant

Linda Nørgaard Andersen

Bestyrelsesmedlem

Udvalgt af bestyrelsen
– Vicedirektør Arbejdermuseet –

Referater

Referater 2024

Referater 2023

Referater 2022

Referater 2021

Referater 2020

Referater 2019

Referater 2018

Referater 2017

Referater 2016

Referater 2015

Referater 2014