Vestskoven

En del af Fingerplanens grønne kiler

Kroppedal i Vestskoven

Kroppedal Museum ligger midt i Vestskoven. Vestskoven er en forholdsvis ny skov. De første træer blev plantet i 1967, som en del af Fingerplanens grønne kiler. Den er alene anlagt som en rekreativ skov, dvs. ikke med henblik på produktion af tømmer. Vestskoven dækker i dag fire kommuner Glostrup, Ballerup, Albertslund og Høje Taastrup.

Området hvor Vestskoven ligger var tidligere landbrugsjord. Da opbyggelsen af Vestegnen for alvor tog fart i starten af 60’erne, opstod der en hård konkurrence om landbrugsjorden, som mange gerne ville bruge til nybyggeri, mens andre forsøgte at holde fast i fingerplanens grønne kiler. Politikens redaktør Hakon Stephensen skrev i 1966 kronikken ”Lad os plante et træ”, hvor han opfordrede vestegnskommunerne til at udvise samfundssind, og opkøbe landbrugsjord til etablering af skoven. Han opfordrede ligeledes borgerne på vestegnen til selv at købe jord, hvor de kunne plante træer. For 4 kroner kunne man købe 0,7 kvadratmeter landbrugsjord, mens en stikling til et nyt træ kunne erhverves for 1 krone. Det vil sige, at borgerne for en femmer kunne købe et nyt træ til Vestskoven. Fra 1966-72 lykkedes det Hakon Stephensen at samle 260.153 kroner ind fra godt 2.100 bidragsydere. Vigtigere end det økonomiske bidrag var den folkelige forankring Hakon Stephensens indsats afstedkom.
Den samlede pris for etableringen af Vestskoven var svimlende 16.7 millioner. Det lykkedes dog at indgå en aftale om, at staten skulle betale for halvdelen af Vestskoven, mens de berørte kommuner skulle betale den anden halvdel.

Vandtårnet

I Taastrup

Her finder du Vandtårnet i Tåstrup

Vandtårnet

Vandtårnet er i dag et af Høje Taastrups kendemærker. Tårnet blev opført i 1908, sammen med et nyt gas- og vandværk. Tilsammen udgjorde det et nyt centrum i Taastrup stationsby, og indvarslede at de moderne tider var kommet til byen. Det var arkitekten Andreas Kerrn Fussing der tegnede tårner, i ny klassicistisk stil, med tydelig inspiration fra et middelalderligt borgtårn. Vandtårnet er opført i røde teglsten, og øverst hvor vandtanken i sin tid var placeret, har tårnet bindingsværk. Tårnet er 32 meter højt, og kunne rumme ikke minder end 60.000 liter vand. Højden på tårnet var med til at sikre, at der var et stabilt vandtryk i hele byen. Vandtårnet var i brug indtil starten af 70’erne, hvor ny teknik med stærke pumper afløste det gamle vandtårn.

I slutningen af 70’erne blev det diskuteret om tårnet skulle rives ned, for at give plads til byfornyelse. Men det blev heldigvis afværget af en gruppe borgere, der så vandtårnet, som et nyt varemærke for byen. Derimod blev det tilhørende gasværk nedrevet i 1977. I 2003 blev foreningen ”Vandtårnets venner” etableret. Foreningen havde til formål at rejse midler til en gennemgående renovering af det gamle tårn. De indvendige dele skulle rives ned, og en ny trappe op til kammeret, hvor den gamle vandtank havde været, skulle bygges. Det tog seks år at rejse de nødvendige midler, og 2009 kunne borgmester Michael Ziegler indvie det restaurerede tårn. Oppe fra vandtårnet kan besøgende i dag nyde den fantastiske udsigt over hele byen, og store dele af Vestegnen. Det er i dag Høje Taastrup Lokalhistoriske Forening der driver tårnet sammen med Kroppedal Museum. Der er åbent den første lørdag i hver måned mellem 11.00 og 13.00. Det er også muligt at lave aftaler om særarrangementer i vandtårnet, ved at kontakte Byhistorisksamling og Arkiv i Høje-Taastrup.