Vestskoven

En del af Fingerplanens grønne kiler

Kroppedal i Vestskoven

Kroppedal Museum ligger midt i Vestskoven. Vestskoven er en forholdsvis ny skov. De første træer blev plantet i 1967, som en del af Fingerplanens grønne kiler. Den er alene anlagt som en rekreativ skov, dvs. ikke med henblik på produktion af tømmer. Vestskoven dækker i dag fire kommuner Glostrup, Ballerup, Albertslund og Høje Taastrup.

Området hvor Vestskoven ligger var tidligere landbrugsjord. Da opbyggelsen af Vestegnen for alvor tog fart i starten af 60’erne, opstod der en hård konkurrence om landbrugsjorden, som mange gerne ville bruge til nybyggeri, mens andre forsøgte at holde fast i fingerplanens grønne kiler. Politikens redaktør Hakon Stephensen skrev i 1966 kronikken ”Lad os plante et træ”, hvor han opfordrede vestegnskommunerne til at udvise samfundssind, og opkøbe landbrugsjord til etablering af skoven. Han opfordrede ligeledes borgerne på vestegnen til selv at købe jord, hvor de kunne plante træer. For 4 kroner kunne man købe 0,7 kvadratmeter landbrugsjord, mens en stikling til et nyt træ kunne erhverves for 1 krone. Det vil sige, at borgerne for en femmer kunne købe et nyt træ til Vestskoven. Fra 1966-72 lykkedes det Hakon Stephensen at samle 260.153 kroner ind fra godt 2.100 bidragsydere. Vigtigere end det økonomiske bidrag var den folkelige forankring Hakon Stephensens indsats afstedkom.
Den samlede pris for etableringen af Vestskoven var svimlende 16.7 millioner. Det lykkedes dog at indgå en aftale om, at staten skulle betale for halvdelen af Vestskoven, mens de berørte kommuner skulle betale den anden halvdel.

Vandtårnet

I Taastrup

Her finder du Vandtårnet i Tåstrup