Toftekærgaard

Lokalhistorisk Samling Albertslund

Hvad du finder på Toftekærgaard

Arkivet findes på Egelundsvej 7 i Albertslund og ligger på 1. sal af stuehuset på den gamle gård Toftekærgård, – her har arkivet været, siden det flyttede dertil i 1998.

Lokalhistorisk Samling Albertslund er et lokalarkiv. Arkivet bevarer og indsamler arkivalier, der er skabt i eller om by- og lokalsamfundet Albertslund, samt materiale der på anden vis belyser byen eller egnens historie. Arkivet rummer en unik samling, der fortæller om byens historie, primært fra foreninger, institutioner, næringsdrivende og borgere i Albertslund.

Der er offentlig og gratis adgang på arkivet, der rummer en læsesal, som kan benyttes i åbningstiden – og som også kan benyttes efter aftale til egne lokalhistoriske studier. Her er det også muligt at scanne egne billeder (dias, negativer og positiver), såfremt man donerer kopier af de billeder, der har lokalhistorisk relevans til arkivet. Arkivet modtager gerne arkivalier, fotografier, lyd og videobånd, kort, tegninger, plakater og andet materiale der har lokalt tilhørsforhold.

Lokalhistorisk Samling blev indviet i april 1975. Arkivet har været en del af Kroppedal Museum siden stiftelsen i 2002.

Åbningstider og service

Vi har åbent hver onsdag kl. 12.30 – 16.00. Har du brug for at benytte arkivet udenfor åbningstiden, er dette muligt efter aftale. 

Arkivet holder ferielukket i juli måned, uge 8 samt uge 42. Arkivet kan også blive nødt til at holde lukket ved akut opstået sygdom –  i givet fald oplyses det på arkivets facebookside.

Arkivet er også lukket onsdagen før skærtorsdag samt onsdage der falder på følgende datoer: 1. maj, 5. juni, 23. december og 24. december.

Send gerne ønsker og spørgsmål på forhånd over mail, så materiale til læsesalsbrug kan findes frem, inden I kommer.

Sådan kontakter du os

Lokalhistorisk Samling Albertslund
Egelundsvej 7, 1. sal.
2620 Albertslund

Tlf. 43 64 13 53 i åbningstiden

Arkivleder: Troels Torp Øhlenschlæger: troels.oehlenschlaeger@kroppedal.dk

Tlf: udenfor åbningstid (dagtimer): 29 66 41 64 (mobil)

Albertslund Lokalhistoriske Forening

Arkivet huser også Albertslund Lokalhistoriske Forening.

For tilmelding til foreningens arrangementer henvises til deres hjemmeside www.alfo.nu.

Formand: Henny Mesnickow: mesnickow@brnet.dk

Medlemskab af foreningen: Kr. 150,- årligt.

Søgning i publicerede materialer