Blaakildegaard

Byhistorisk Samling og Arkiv, Høje Taastrup (BSA)

Hvad du finder på Blaakildegaard

Byhistorisk Samling og Arkiv er et lokalarkiv. Arkivet bevarer og indsamler arkivalier, der er skabt i eller om Høje-Taastrup Kommune, samt materiale der på anden vis belyser kommunens historie. Arkivet rummer en unik samling, der fortæller om områdets historie, primært fra foreninger, institutioner, næringsdrivende og borgere i kommunen.

Der er offentlig og gratis adgang på arkivet, der rummer en læsesal, som kan benyttes i åbningstiden – og som også kan benyttes efter aftale til egne lokalhistoriske studier. Her er det også muligt at scanne egne billeder (dias, negativer og positiver), såfremt man donerer kopier af de billeder, der har lokalhistorisk relevans til arkivet. Vi modtager gerne arkivalier, fotografier, lyd og videobånd, kort, tegninger, plakater og andet materiale, der har lokalt tilhørsforhold.

Samlingen rummer også mange lokale genstande. I øjeblikket har vi udstillet malerier af L.A. Ring og keramik fra de mange virksomheder, der benyttede leret i den lokale undergrund.  

Byhistorisk Samling og Arkiv blev indviet i juni 1979. Arkivet har været en del af Kroppedal Museum siden stiftelsen i 2002.

Åbningstider og service

Arkivet har åbent hver tirsdag og torsdag kl. 12.00 – 16.00 samt den første lørdag i måneden fra 10.00-13.00.

Arkivet holder ferielukket i juli måned og i juleugen. Arkivet kan også blive nødt til at holde lukket ved akut opstået sygdom. I givet fald oplyses det på facebooksiden.

Har du brug for at benytte arkivet udenfor åbningstiden, er dette muligt efter aftale.

Send gerne ønsker og spørgsmål på forhånd over mail, så materiale til læsesalsbrug kan findes frem, inden du kommer.

Sådan kontakter du os

Arkivet findes på Blaakildegaard, Skolevej 54 i Taastrup og er fordelt med magasiner, udstillingslokaler, læsesal og administration i gårdens 4 længer. I gårdens stuehus har de ansatte til huse, og det er også her, at man henvender sig som besøgende.

Byhistorisk Samling og Arkiv for Høje-Taastrup Kommune
Skolevej 54
2630 Taastrup

Tlf. 43 35 36 10 i åbningstiden
Tlf: udenfor åbningstid (dagtimer): 20 25 88 00 (mobil) Nemmest at skrive en SMS
Arkivleder Lars Spatzek: lars.spatzek@kroppedal.dk