Skoletjeneste

På opdagelse med skolen

Undervisningsforløb

Et liv med døden – om tro og overtro i vikingetiden

I vikingetiden var det vigtigt at holde sig på god fod med guderne, hvis man ville opnå deres beskyttelse. Med udgangspunkt i vikingeudstillingen på Kroppedal Museum, skal det handle om, hvordan ofringer, tro og overtro var en naturlig del af hverdagen i vikingetiden. Men også om tro og overtro i elevernes egen hverdag.

Fag: Historie, Kristendom
Målgruppe: Indskoling 1.-3. klasse
Varighed: 2,5 time
Antal: Op til 28 elever
Pris: Skoleklasser fra Albertslund, Høje-Taastrup og Ishøj kommuner: Gratis undervisning.
Andre skoleklasser: kr. 500,- pr. forløb

Vikingernes verden var et voldssamfund, hvor den stærkeste bestemte. Med udgangspunkt i vikingeudstillingen på Kroppedal Museum, lærer vi om vikingernes æreskodeks, om hvordan de løste konflikter med enten kamp eller dialog – og så skal vi også lære at slås og kæmpe som vikingerne gjorde det.

Fag: Historie, Idræt
Målgruppe: Mellemtrin 4.-6. klasse
Varighed: 2,5 time
Antal: Op til 28 elever
Pris: Skoleklasser fra Albertslund, Høje-Taastrup og Ishøj kommuner: Gratis undervisning.
Andre skoleklasser: kr. 500,- pr. forløb

Kæmp som en viking – om vikingernes konflikthåndtering

Vikingernes konstruktioner – hvor meget vejer en bro?

Hvordan kunne Harald Blåtands vikinger på rekordtid og uden moderne hjælpemidler bygge en 760 meter lang bro bestående af over 1.200 brostolper, der hver vejede omkring 400 kilo? I dette forløb skal vi undersøge, hvilke ingeniørtekniske færdigheder, vikingerne har anvendt, når de skulle opføre store byggerier og konstruktioner.

Fag: Historie, Matematik
Målgruppe: Udskoling 7.-10. klasse
Varighed: 2,5 time
Antal: Op til 28 elever
Pris: Skoleklasser fra Albertslund, Høje-Taastrup og Ishøj kommuner: gratis undervisning.
Andre skoleklasser: kr. 500,- pr. forløb

Til alle tider har mennesket stræbt efter at forstå Universet og vores plads i dette. Kroppedals astronomiske udstilling sætter fokus på astronomien og dens historie.
Vi tilbyder en tematisk rundvisning med udgangspunkt i astronomiens historie og de temaer, der har præget astronomien.
Undervejs hører eleverne bl.a. om Tycho Brahe, Ole Rømer og lysets tøven, centrale temaer i astronomien såsom tid, navigation, observation og kikkerter.
Eleverne får også mulighed for selv at prøve planetmaskine, Jupitermaskine og formørkelsesmaskine.

Fag: Fysik/kemi og historie
Målgruppe: Udskoling
Varighed: 1 time
Antal: Op til 28 elever
Pris: Skoleklasser fra Albertslund, Høje-Taastrup og Ishøj kommuner: Gratis undervisning.
Andre skoleklasser: kr. 500,- pr. forløb.

Astronomiens historie

Stjerneaften

Gør som Ole Rømer og brug himmelen over Kroppedal Museum til at lære om stjernehimmelen. Museet tilbyder sammen med Københavns Astronomiske Forening et aftenarrangement uden for normal åbningstid fra oktober til marts.
Aktiviteten består til dels af et oplæg om et emne vi bestemmer i fællesskab, samt mulighed for at benytte vores observatorium. Under vejledning af amatørastronomerne fra KAF vil det derfor blive muligt selv at observere udvalgte objekter som planeter, galakser, stjernetåger mm.
Skulle vejret ikke være til observationer, er det stadig muligt at besøge observatoriet og få gode fif til selv at observere derhjemmefra.

Fag: Natur/teknik, historie, fysik/kemi og astronomi
Målgruppe: Mellemtrin, udskoling og gymnasium
Varighed: 1 time
Antal: Op til 28 elever
Pris: 2.300 kr. + evt. indgang (50 kr. for voksne over 18)
BEMÆRK
Kan kun bestilles på aftener fra oktober til marts. Kontakt Kroppedal Museums Undervisning for nærmere information.
Husk varmt tøj, da arrangementet foregår udenfor.

Det mobile planetarium

Planetariet fungerer som et rumskib og en tidsmaskine. I kan observere, hvordan stjernehimlen ser ud på forskellige tidspunkter og fra forskellige steder, og dermed se hvilke interessante ting I skal holde øje med på himlen. Ud over dette giver planetariet mulighed for at flyve ud i universet, og besøge solsystemets planeter, se galakser og meget mere.
I planetariet kan man undervise alle klassetrin. F.eks. kan de mindste kan lære om stjernebillederne, de ældre børn kan lære om planeter og stjerner og gymnasieklasser kan bruge planetariet til at forstå himlens koordinater.
Undervisningen tilrettelægges efter klassetrin og ønsker.

Fag: Natur/teknik, historie, fysik/kemi og astronomi
Målgruppe: Alle
Varighed: 1 time
Antal: Op til 28 elever
Pris: Særpris for booking. Se Planetarium under Salg og ydelser
BEMÆRK
Miniplanetariet stiller særlige krav til lokale.
Der er særlige forhold til vores støttekommuner.
Se mere under Salg og Ydelser

Regnbuerne i stjernerne


Opdag på Kroppedal Museum, hvordan man ved at måle farverne fra stjernernes lys kan finde frem til stjerners stofsammensætning, temperatur og udvikling.

Fag: Fysik, Astronomi
Målgruppe: Gymnasium
Varighed: 2 timer
Antal: Op til 28 elever
Pris: Skoleklasser fra Albertslund, Høje-Taastrup og Ishøj kommuner: Gratis undervisning.
Andre skoleklasser: kr. 500,- pr. forløb

Forløbet er støttet af Festivalpuljen, som selv er støttet af Poul Due Jensens Fond

Ole Rømer – mellem himmel og jord

Den danske astronom Ole Rømer berigede naturvidenskaben med sin epokegørende opdagelse af ”lysets tøven”. I løbet af sit liv beskæftigede han sig med mange andre emner og opgaver, der var med til at præge samfundsudviklingen i 1600-tallets Danmark. Ole Rømer var både højesteretsdommer, politimester og ansvarlig for standardiseringen af mål og vægt i Danmark.

I en dialogbaseret rundvisning bliver eleverne introduceret til 1600-tallet og hører om Ole Rømers liv og hans arbejde for den danske og den franske konge. Vi forklarer om hans opdagelse af lysets tøven, men giver også eleverne mulighed for både at se og prøve nogle af de instrumenter, som Ole Rømer udviklede til at undervise i astronomi. Derved kædes astronomi, Ole Rømer og Danmarks historie sammen og gøres levende og relevant for eleverne.
Rundvisningen kan afsluttes med at besøge markeringen af Ole Rømers landobservatorium Tusculanum, der ligger ca. 500 m fra museet.

Fag: Natur/teknik, fysik/kemi og historie
Målgruppe: Mellemtrin og udskoling
Varighed: 1 time
Antal: Op til 28 elever
Pris: Skoleklasser fra Albertslund, Høje-Taastrup og Ishøj kommuner: gratis undervisning.
Andre skoleklasser: kr. 500,- pr. forløb

Solsystemet er et meget stort tomt område med nogle få små objekter vi kalder planeter, kometer, asteroider mm. Men det kan være meget svært at få en fornemmelse for størrelserne i universet, da de ikke kan gengives korrekt på billeder.
I denne aktivitet vil vi gå langs en virtuel planetsti i målestok 1:10 mia. og gøre et ophold for at tale om alle de vigtige stop, så som planeterne, asteroidebæltet og Månen.
Turen starter ved Solen og slutter ved Neptun, som i denne målestok ligger ca. 450m fra Solen.

Fag: Natur/teknik, fysik/kemi og historie
Målgruppe: Mellemtrin og udskoling
Varighed: 1 time
Antal: Op til 28 elever
Pris: Skoleklasser fra Albertslund, Høje-Taastrup og Ishøj kommuner: Gratis undervisning.
Andre skoleklasser: kr. 500,- pr. forløb

Solsystemet til fods

Opdag dit hood

Giv eleverne en aktiv dag på den Lokalhistoriske Samling (arkiv) på Toftekærgård og ude i byrummet i Albertslund. Eleverne vil blive introduceret til den lokalhistoriske samling og hvad man kan bruge et arkiv til. Opdelt i grupper vil klassen få tildelt forskellige ruter til områder i Albertslund, som de skal undersøge og dokumentere. Arkivet stilles til rådighed, så eleverne kan gå yderligere på opdagelse i historien i det tildelte område.
Efter besøget på Lokalhistorisk Samling, skal hver gruppe fremlægge deres område for resten af klassen, og vise, hvad de har valgt at bruge til dokumentation – der er ingen grænser, det kan være billeder, lyd– eller billedeoptagelser og kopier fra arkivet.
Afhængig af lokale til rådighed på den ønskede dag, deles klassen muligvis op i to hold.

Fag: Historie
Målgruppe: Udskoling
Antal: Op til 28 elever
Varighed: 2 timer
Antal: Op til 28 elever
Pris: Skoleklasser fra Albertslund, Høje-Taastrup og Ishøj kommuner: Gratis undervisning.
Andre skoleklasser: kr. 500,- pr. forløb

Fra Taastrup Vandtårn kan man se helt til Stevns Klint og Øresundsbroen, men også nære ting som Hersted Høje og Herlev Hospital, som er genkendelige steder for alle Vestegnens borgere.
Taastrup Vandtårn, der er beliggende midt i Taastrups gamle stationsby, er den sidste del af gas- og vandværket fra 1908. Med sine 32 meter er tårnet en markant bygning, som er genkendelig i bylandskabet. Bygningen blev gennemgående renoveret i 2009 og kan nu benyttes som et perfekt udsigtspunkt over Taastrup og Vestegnens landskaber.
Museet tilbyder besøg i vandtårnet med adgang til tårnet og den fantastiske udsigt over hele Vestegnen. Rundvisningen kan have fokus på Vandtårnets historie, Taastrup Stationsbys udvikling og Vestegnens udvikling fra landsbyer til forstadsbyer.

Fag: Historie, geografi og samfundsfag
Målgruppe: Mellemtrin og udskoling
Varighed: ca. 45 min
Antal: Op til 28 elever
Pris: Skoleklasser fra Albertslund, Høje-Taastrup og Ishøj kommuner: Gratis undervisning.
Andre skoleklasser: kr. 500,- pr. forløb
Bemærk: Kun onsdage kl. 10.00-14.00 Bestilles gennem Lars Spatzek på tlf. 43 35 36 10 eller mail: lars.spatzek@kroppedal.dk

Oplev Vestegnen fra oven

Pædagogisk profil for Kroppedal Museums skoletjeneste

Kroppedal Museum vil pirre elevernes nysgerrighed og museets formidlere går på opdagelse og udforskning sammen med eleverne og sætter deres nysgerrighed fri, så god dialog kan skabes ud fra deres ideer og spørgsmål om emnerne.
Eleverne får mulighed for at opdage nuancerne i mødet med arkæologien, astronomien eller nyere tids historie og eleverne opfordres til at være undersøgende og spørgende – der er altid rum og plads til at tage fejl og stille alle slags spørgsmål.
Alle undervisningsforløb på Kroppedal Museum er udviklet ud fra skolernes Fælles Mål, og det vægtes højt, at elever og lærere går fra os med en følelse af, at læringen har været en oplevelse.

Naturen som medspiller

Med et museum placeret midt i Vestskoven, er det på Kroppedal stor fokus på naturen. Undervisningsforløbene foregår ofte delvist i skoven, for naturen kan, med dens anderledes rammer, give nye vinkler på den formidlede viden.
Ved at undervisningen tager afsæt i museets udstillinger og det omkringliggende område, gives eleverne et levende og engageret indblik i kulturarven og naturen omkring dem.
Kroppedal Museums skoletjeneste tilbyder på forhånd sammensatte undervisningsforløb, og kan desuden tilrettelægge forløb, der tilgodeser jeres ønsker og behov.
I er også meget velkomne til at besøge museet på egen hånd. Tag gerne en madpakke med, der kan nydes i området omkring museet.

Praktisk info:

Priser:

Skoler fra Albertslund, Høje-Taastrup og Ishøj Kommuner tilbydes gratis undervisningsforløb.
Dog særskilt pris for Stjerneaftener og Miniplanetarium.

Priser for skoler fra andre kommuner kan ses under forløbsbeskrivelse.
Betaling kan ske med dankort, kontant, via faktura eller Ean.nr.
Ved betaling via faktura eller Ean.nr pålægges et administrationsgebyr på 60 kr.

Transport:

Med tog og bus:
Det tager ca. 50 minutter, at komme til Kroppedal Museum fra Københavns Hovedbanegård.
Man kan enten tage S-toget til Vallensbæk, Albertslund eller Ballerup station, og derfra bus 143 til Risby. Derefter er der en smuk spadseretur på ca. 1 km gennem Vestskoven til museet.
Man kan også tage S-toget til Høje-Taastrup station, og derfra med bus 115 ad Ole Rømers Vej til enden af Kroppedals Allé, hvorfra der er ca. 400 meter hen til museet.
Find din rejse med Rejseplanen.

Kontakt og booking:

Julie Ring
Skoletjenesten
julie.ring@kroppedal.dk
Tlf. 43 30 30 08