Bredekærgård

Ishøj Lokalhistoriske Arkiv

Hvad du finder på Bredekærgård

Ishøj Lokalhistoriske Arkiv blev indviet i 1990, og siden 2009 drives det af Kroppedal Museum i samarbejde med Ishøj Kommune. Det findes på 1. sal ved hovedindgangen til Bredekærgård i Tranegilde.
Arkivet indsamler, bevarer og formidler lokalsamfundets historie i Ishøj Kommune (Torslunde og Ishøj sogne). Der indsamles arkivalier, der er skabt i eller belyser kommunens lokale historie fx fra foreninger, institutioner, næringsdrivende og borgere i Ishøj. Arkivet rummer en læsesal, der kan benyttes i åbningstiden eller efter aftale til egne lokalhistoriske studier.
Arkivet modtager gerne arkivalier som dokumenter, kort, tegninger, fotografier, lyd og videobånd, plakater og andet materiale, der har lokalt tilhørsforhold. Har du fysiske billeder, du ikke vil af med, men gerne vil skænke en digital kopi af, kan arkivet scanne billederne.
Arkivet arbejder sammen – og deler lokale med den selvstændige lokalhistoriske forening, Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening.

Her kan du læse mere om vores udstilling Fyrsten fra Ishøj

dd

Åbningstider og service

Arkivet har åbent tirsdage kl. 14.00-17.00 eller efter aftale. Har du brug for at mødes med arkivaren udenfor åbningstiden er dette altså muligt. Skriv eller ring til arkivaren.

Arkivet holder ferielukket i juli måned. Der er også lukket på tirsdage, der falder på følgende datoer: 1. maj, 5. juni, 23. december, 24. december samt mellem jul og nytår. Arkivet kan også blive nødt til at holde lukket ved akut opstået sygdom – i givet fald oplyses det på arkivets facebookside.

Send gerne ønsker og spørgsmål på forhånd over mail, så materiale til læsesalsbrug kan findes frem inden ankomst.

Sådan kontakter du os

Ishøj Lokalhistoriske Arkiv
Tranegilde Bygade 4, 1. sal.
2635 Ishøj

Tlf. 43 54 64 75 i åbningstiden.

Tlf. udenfor åbningstid (dagtimer): 30 54 77 45 (mobil)

Arkivleder: Inge Christiansen: inge.christiansen@kroppedal.dk