Kroppedal Museum ønsker, at alle borgere i lokalområdet vil bruge Vestskoven.

Der er nogen, der skal have en hjælpende hånd for at bevæge sig ud i naturen. Det vil vi rigtigt gerne give dem. Museets naturvejleder vil tilbyde aktiviteter arrangeret i samarbejde med lokale foreninger som Dansk Ornitologisk Forening og Dansk Naturfredningsforening.

Vi vil lukke naturen ind på vores museum

I museets smukke, gamle landbohave skal der etableres en række nye faciliteter, som skal være frit tilgængelige for alle.

Først og fremmest skal vi lave en stor forhindringsbane, der snor sig igennem skoven. Forhindringsbanen bliver tilpasset, så den er udfordrende for både små og store gæster. ”Det er vores ambition, at forhindringsbanen skal være områdets sjoveste naturlegeplads.” Sådan lyder planen fra Mads Thernøe, der er museumsdirektør på Kroppedal Museum.