Konservering og bevaring

Konserveringsydelser og rådgivning ud af huset.

På Kroppedal Museum er der mange arkæologiske aktiviteter og deraf følgende en stor samling af arkæologisk materiale fra oldtiden og middelalderen på Vestegnen. Desuden har museet en omfattende og meget vigtig astronomihistorisk samling, og indsamler også løbende kulturhistorisk materiale fra nyere tid i museets ansvarsområde.

Konservatorens primære opgave er at bevare museets samlinger. Genstande, som kommer til Kroppedal gennem udgravninger, indsamlinger, donationer osv., skal sikres mod tidens tand og opmagasineres forsvarligt. Dette praktiske bevaringsarbejde varetages af konserveringen på Kroppedal Museum.

I særlig grad foretages omfattende arkæologisk konservering på Kroppedal. Museets konservator bistår eksempelvis arkæologerne med udgravning af sarte genstande, som er taget ind på konserveringsværkstedet som præparat, fordi de er for skrøbelige til at kunne tåle en fuldstændig udgravning i felten.

Konserveringen på Kroppedal tilbyder både konserveringsydelser og rådgivning ud af huset (også til private kunder), såfremt opgaven ligger inden for vores faglige felt og kompetencer.
Du er meget velkommen til at kontakte konserveringen for en umiddelbar vurdering og et uforpligtende tilbud – og ellers henviser vi så vidt muligt gerne til nogle af vores andre konserveringsfaglige kolleger rundt om i landet.

Konservator
Mette Wethje Skjødt (cand.scient.kons)
Kroppedal Museum
Kroppedal Allé 3
2630 Taastrup

Tlf. 43 30 30 17
mette.skjoedt@kroppedal.dk

Billeder fra konservering og bevaring