ET VASKEÆGTE RIDDERTIDSFUND

Udgivet: 18. april 2024     Oprettet af: Tobias Mortensen.

ET VASKEÆGTE RIDDERTIDSFUND

I sensommeren 2023 fandt Kroppedal Museum et rigtigt riddertidsfund: en særdeles velbevaret lanse fra middelalderen. Lansen kom på udgravningen af middelalderlandsbyen Sørup vest for Ballerup, hvor Kildedal P/S skal opføre nye boligområder.

Det er ganske sjældent, at vi har mulighed for at grave landbebyggelse fra middelalder, endnu sjældnere, at vi har skriftlige kilder på det, vi graver. Her har vi begge dele: landsbyen er delvist nedlagt ved udskiftningen, og store arealer er fraflyttet, så dele af middelalderens landsby er bevaret under nyere tid marker. Vi kan se skelgrøfter, der afgrænser gårdtomterne, og bygninger og levn i flere faser, fra hele perioden fra ca. 1100 til ca. 1700. Vi kan se en omfattende udnyttelse af tørv fra
de lokale moser.

EN VELBEVARET LANSESPIDS OG ANDRE FINE METALFUND

Der er også kommet en hel del metalfund. Lansespidsen lå i en ellers meget almindelig affaldsgrube, på en plads, der i øvrigt fremstår som almindeligt landbrug.

Lansespidsen er stor, 42 cm lang, og meget velbevaret. Den grube, lansespidsen lå i, er for kort til at hele den skæftede lanse ville kunne være der, så skaftet har været brækket, før lansen endte i jorden. Til trods for opholdet i jorden blev der også fundet bevaret træ i døllen – en vedanalyse har vist, at det er asketræ.

Hvorfor lansen er endt i en ellers almindelig affaldsgrube er endnu et åbent spørgsmål. Gruben indeholdt også hesteudstyr, beslag til vognudsmykning og flere
andre genstande. Et forslag kan være at genstandene stammer fra slaget ved Værebro i 1133, mellem Magnus den stærke og Erik Emmune.

På udgravningen af middelalderens Sørup har Kroppedal Museum prioriteret detektorafsøgninger ved museets arkæologer. Derfor er der foruden lansen også er fremkommet flere andre genstande der har givet et interessant og anderledes blik på den antageligvis almindelige middelalderlige landbebyggelse.

Genstandene omfatter blandt andet et sølv-hængemykke med korsmotiv, flere borgerkrigsmønter, spænder og andre personlige ejendele. Ret skal dog være ret: de mere klassiske genstandstyper som knækkede munkesten, keramik og dyreknogler, der hører til på middelalderens ”typiske” landbebyggelse blev også fremdraget i hobetal.